BIBIGO VIETNAM / ÔNG KIM'S / CJ FOOD

 
1.jpg
 
 
 
Hình ảnh sử dụng cho Social media của thương hiệu Kimchi Ông Kim’s Bibigo của CJ Group.

ART DIRECTION

COMMERCIAL VISUAL

FOOD PHOTOGRAPHY

FOOD STYLING

 
 

Art direction & Food Stylist : Meo Thùy Dương
Food Photographer : Chris Bui
Assistant : Thu Tâm

 
 

Recipes

 
06.jpg
 

Packaging

7.jpg
 
15.jpg
 
11.jpg
 
 
4.jpg
 
 
 
IMG_0948.gif
 

step

by

step

 
12.jpg
 
14.jpg
 
 

BEHIND THE SCENES